הצורה שנבחרה ע"י הצרכנים שניצל אותיות מאמא עוף בלון בלון